Kontaktinformasjon (sentralt):

Tlf: +47 02468

Mail: kundeservice.alarm@no.g4s.com

Nett: www.g4s.no

Kontaktinformasjon (lokalt):

Thor Magne Olsen

Tlf: +47 40 64 87 90

Mail: tmo@eserv.no