Eiendomsselskap for Lista Flypark, industriområde.

Kontaktinformasjon:

Daglig leder, Helge Mikalsen

Tlf: +47 91 79 18 88

Mail: hm@eserv.no