Det er i dag rundt 150 arbeidsplasser i Lista fly- og næringspark. Det er tilgjengelig infrastruktur, støttefunksjoner, fiberkommunikasjon, arealer, kompetanse og initiativ til å ta imot selskaper som ønsker å etablere seg i næringsparken.

Se link til vedtatte kommunedelplan for Lista Fly- og Næringspark og gjeldende planbestemmelser for industri.

Lista Flyplass Holding AS eier eiendomsselskapet Lista Flypark Eiendom AS og driftsselskapet Lista Flypark AS, men i dagligtale kaller vi alt for Lista Flypark.

Lista Flypark eier 1250 mål nærings- og industriareal i næringsparken (se kart Lista_Flypark_1  Lista Flypark ) og driver

  • Hotell med 99 rom og rundt 300 sengeplasser
  • Campingplass med tilgang til vann, strøm og garderobefasiliteter
  • Konferanselokaler, selskapslokaer, bespisning til små og store selskaper, lagerhotell, samt utleie av kontorbygg

Lista Hangar Eiendom As eier 99,9 mål med rundt 10.000 m2 bygninger, inklusive 3 hangarer.

  • Kulturhangaren – hangar med kunstgress som er utleid til Farsund kommune 9 måneder i året.
  • Bygg til voksenopplæringen, kontorbygg, hangar utleid til galvaniseringsbedriften SørZink AS.
  • Hangar utleid til Vest-Agder fylkeskommune m.fl. for museumsdrift.
  • Bygg til dagsenter for Farsund kommune, samt areal og klubbhus til motorsportklubben NMK Lister, som pimært driver med gokartkjøring.

Kontaktinformasjon:
Helge Mikalsen, dalig leder
Tlf: +47 91 79 18 88
Mail:
hm@eserv.no

Arne Marthinsen, styreleder
Tlf: +47 90 04 60 25
Mail: 
arne@marthinsen@ogrey.no

Lista Lufthavn AS eier brutto ca 3700 da på Lista Fly- og Næringspark (se kart Lista_Lufthavn_1  Lista Lufthavn ). Netto bruksareal ca 3200 da. Herav regulert til alm. næringsformål (kontor, service, industri) ca 1000 da i gjeldende kommunedelplan.

Kontaktperson for Lista Lufthavn:
Gunnar Brøvig
Tlf: +47 90 89 17 36
Mail: 
gb@brovig.no