Vedlagte presentasjon viser aktiviteten i næringsparken i dag. Samtidig får vi ett inntrykk av de utviklingsmulighetene som finnes.

Klikk nedenfor og følg presentasjonen: