oversiktskart-5001. Kontor
2. Bolig
4. Flykjøkkenet
7. Leiligheter
8. Værelser
9. Kontorer
11. Kontorer
13. Leiligheter
15.-17. Hotellværelser
23. Lagerhotell og Kunstatelier
24.-25. Lista Vandrerhjem
26. Lagerhotell
30. Hotellværelser, salong og selskapslokaler
41. Resepsjon, salong, hotellværelser, kurs- og konferansesenter og selskapslokaler
43. Sanitæranlegg, aktivitetsrom og squash-hall. Tilknyttet campingplassen som er lokalisert på grøntområdet mellom bygg 30, 41 og 43